Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Oscar 6 Karlaplan S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 6 Karlaplan S 1664 17,0% 30,0% 23,4% 29,6% 5,0% 48,1% 51,9% 4,2%  
Summa 1664 17,0% 30,0% 23,4% 29,6% 5,0% 48,1% 51,9% 4,2%

http://www.val.se