Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Oscar 10 Karlaplan N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 10 Karlaplan N 1006 15,2% 24,5% 28,2% 32,1% 4,1% 46,6% 53,4% 3,6%  
Summa 1006 15,2% 24,5% 28,2% 32,1% 4,1% 46,6% 53,4% 3,6%

http://www.val.se