Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Oscar 19 Gärdet NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 19 Gärdet NÖ 1181 37,9% 23,5% 13,1% 25,5% 5,2% 43,9% 56,1% 6,4%  
Summa 1181 37,9% 23,5% 13,1% 25,5% 5,2% 43,9% 56,1% 6,4%

http://www.val.se