Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Maria 4 Bergsgruvan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 4 Bergsgruvan 1334 18,5% 41,8% 23,4% 16,3% 3,9% 46,9% 53,1% 5,8%  
Summa 1334 18,5% 41,8% 23,4% 16,3% 3,9% 46,9% 53,1% 5,8%

http://www.val.se