Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Maria 7 Skaraborgsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 7 Skaraborgsgatan mm 1191 15,0% 36,7% 29,7% 18,6% 5,4% 48,0% 52,0% 5,9%  
Summa 1191 15,0% 36,7% 29,7% 18,6% 5,4% 48,0% 52,0% 5,9%

http://www.val.se