Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Högalid 2 Reimersholme S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 2 Reimersholme S 1223 11,2% 22,8% 27,1% 38,9% 3,1% 43,8% 56,2% 3,4%  
Summa 1223 11,2% 22,8% 27,1% 38,9% 3,1% 43,8% 56,2% 3,4%

http://www.val.se