Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Högalid 4 Norra Högalid C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 4 Norra Högalid C 1219 13,5% 39,7% 15,2% 31,6% 2,5% 42,9% 57,1% 5,4%  
Summa 1219 13,5% 39,7% 15,2% 31,6% 2,5% 42,9% 57,1% 5,4%

http://www.val.se