Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Högalid 6 Pålsundsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 6 Pålsundsparken 919 25,7% 49,7% 16,2% 8,4% 2,0% 49,2% 50,8% 6,1%  
Summa 919 25,7% 49,7% 16,2% 8,4% 2,0% 49,2% 50,8% 6,1%

http://www.val.se