Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Högalid 13 Münchenbryggeriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 13 Münchenbryggeriet 1365 13,5% 30,5% 26,4% 29,6% 4,9% 47,2% 52,8% 4,6%  
Summa 1365 13,5% 30,5% 26,4% 29,6% 4,9% 47,2% 52,8% 4,6%

http://www.val.se