Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Högalid 18 Maria Skolgata mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 18 Maria Skolgata mm 1246 22,1% 38,8% 26,0% 13,2% 3,0% 46,5% 53,5% 5,8%  
Summa 1246 22,1% 38,8% 26,0% 13,2% 3,0% 46,5% 53,5% 5,8%

http://www.val.se