Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Katarina 4 Östra Katarina V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 4 Östra Katarina V 1306 19,7% 42,1% 22,7% 15,5% 4,5% 49,3% 50,7% 6,6%  
Summa 1306 19,7% 42,1% 22,7% 15,5% 4,5% 49,3% 50,7% 6,6%

http://www.val.se