Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Katarina 6 Östra Katarina Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 6 Östra Katarina Ö 1299 15,9% 43,7% 24,4% 16,0% 4,8% 48,5% 51,5% 5,2%  
Summa 1299 15,9% 43,7% 24,4% 16,0% 4,8% 48,5% 51,5% 5,2%

http://www.val.se