Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Katarina 13 Rosenlund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 13 Rosenlund 911 13,5% 33,9% 24,4% 28,2% 5,9% 45,9% 54,1% 5,3%  
Summa 911 13,5% 33,9% 24,4% 28,2% 5,9% 45,9% 54,1% 5,3%

http://www.val.se