Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Katarina 17 Östra Katarina SSÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 17 Östra Katarina SSÖ 1312 22,9% 43,5% 21,4% 12,2% 3,5% 48,8% 51,2% 5,7%  
Summa 1312 22,9% 43,5% 21,4% 12,2% 3,5% 48,8% 51,2% 5,7%

http://www.val.se