Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Katarina 18 Nytorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 18 Nytorget 1345 23,2% 39,4% 21,0% 16,4% 5,2% 47,6% 52,4% 5,4%  
Summa 1345 23,2% 39,4% 21,0% 16,4% 5,2% 47,6% 52,4% 5,4%

http://www.val.se