Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Katarina 19 Östra Katarina C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 19 Östra Katarina C 1572 22,8% 46,0% 21,2% 10,0% 4,5% 49,4% 50,6% 3,8%  
Summa 1572 22,8% 46,0% 21,2% 10,0% 4,5% 49,4% 50,6% 3,8%

http://www.val.se