Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Sofia 15 Hammarby gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 15 Hammarby gård 2444 22,1% 55,1% 17,3% 5,4% 4,7% 49,7% 50,3% 5,4%  
Summa 2444 22,1% 55,1% 17,3% 5,4% 4,7% 49,7% 50,3% 5,4%

http://www.val.se