Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Kungsholm 6 Kungsholmstorg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 6 Kungsholmstorg V 1085 19,0% 34,2% 25,0% 21,8% 3,9% 47,2% 52,8% 5,0%  
Summa 1085 19,0% 34,2% 25,0% 21,8% 3,9% 47,2% 52,8% 5,0%

http://www.val.se