Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Vantör 1 Stureby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 1 Stureby N 1578 13,6% 41,2% 21,0% 24,2% 4,5% 50,3% 49,7% 8,5%  
Summa 1578 13,6% 41,2% 21,0% 24,2% 4,5% 50,3% 49,7% 8,5%

http://www.val.se