Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Vantör 2 Stureby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 2 Stureby V 1241 24,1% 43,8% 19,0% 13,1% 5,8% 47,5% 52,5% 6,2%  
Summa 1241 24,1% 43,8% 19,0% 13,1% 5,8% 47,5% 52,5% 6,2%

http://www.val.se