Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Vantör 4 Stureby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 4 Stureby S 1396 24,6% 39,8% 18,8% 16,8% 4,6% 46,7% 53,3% 6,7%  
Summa 1396 24,6% 39,8% 18,8% 16,8% 4,6% 46,7% 53,3% 6,7%

http://www.val.se