Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Vantör 5 Bandhagen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 5 Bandhagen Ö 1432 23,1% 38,6% 22,4% 15,9% 3,7% 50,6% 49,4% 7,9%  
Summa 1432 23,1% 38,6% 22,4% 15,9% 3,7% 50,6% 49,4% 7,9%

http://www.val.se