Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Vantör 6 Bandhagen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 6 Bandhagen mellersta 1678 20,1% 37,7% 21,2% 21,0% 5,3% 46,0% 54,0% 10,7%  
Summa 1678 20,1% 37,7% 21,2% 21,0% 5,3% 46,0% 54,0% 10,7%

http://www.val.se