Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Vantör 15 Örby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 15 Örby N 1310 19,2% 41,8% 23,1% 16,0% 8,2% 51,9% 48,1% 7,2%  
Summa 1310 19,2% 41,8% 23,1% 16,0% 8,2% 51,9% 48,1% 7,2%

http://www.val.se