Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Vantör 21 Hagsätra C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 21 Hagsätra C 1088 26,3% 32,4% 20,9% 20,5% 6,2% 51,1% 48,9% 10,2%  
Summa 1088 26,3% 32,4% 20,9% 20,5% 6,2% 51,1% 48,9% 10,2%

http://www.val.se