Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 8 Hökarängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 8 Hökarängen Ö 1350 20,3% 35,6% 24,7% 19,3% 4,0% 48,1% 51,9% 10,0%  
Summa 1350 20,3% 35,6% 24,7% 19,3% 4,0% 48,1% 51,9% 10,0%

http://www.val.se