Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 15 Farsta Strand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 15 Farsta Strand V 1349 13,0% 27,1% 20,8% 39,0% 5,3% 47,7% 52,3% 4,9%  
Summa 1349 13,0% 27,1% 20,8% 39,0% 5,3% 47,7% 52,3% 4,9%

http://www.val.se