Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 17 Farsta Strand Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 17 Farsta Strand Ö 1333 19,5% 27,2% 18,3% 35,0% 6,5% 42,8% 57,2% 6,9%  
Summa 1333 19,5% 27,2% 18,3% 35,0% 6,5% 42,8% 57,2% 6,9%

http://www.val.se