Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 18 Larsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 18 Larsboda 1638 23,6% 34,8% 20,3% 21,3% 5,3% 47,6% 52,4% 8,4%  
Summa 1638 23,6% 34,8% 20,3% 21,3% 5,3% 47,6% 52,4% 8,4%

http://www.val.se