Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 21 Farsta C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 21 Farsta C 1226 16,6% 28,9% 20,2% 34,3% 4,8% 43,9% 56,1% 6,9%  
Summa 1226 16,6% 28,9% 20,2% 34,3% 4,8% 43,9% 56,1% 6,9%

http://www.val.se