Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Farsta 27 Sköndal S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Farsta 27 Sköndal S 1549 17,9% 32,4% 19,8% 29,8% 5,7% 46,0% 54,0% 4,6%  
Summa 1549 17,9% 32,4% 19,8% 29,8% 5,7% 46,0% 54,0% 4,6%

http://www.val.se