Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Bromma 2 Abrahamsberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 2 Abrahamsberg N 1507 26,1% 39,0% 18,8% 16,1% 4,4% 47,5% 52,5% 6,0%  
Summa 1507 26,1% 39,0% 18,8% 16,1% 4,4% 47,5% 52,5% 6,0%

http://www.val.se