Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Bromma 12 Norra Ängby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 12 Norra Ängby Ö 1403 25,7% 40,6% 23,9% 9,8% 10,4% 50,1% 49,9% 4,0%  
Summa 1403 25,7% 40,6% 23,9% 9,8% 10,4% 50,1% 49,9% 4,0%

http://www.val.se