Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Bromma 23 Mariehäll S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 23 Mariehäll S 1005 27,0% 48,0% 19,2% 5,9% 5,3% 51,2% 48,8% 7,9%  
Summa 1005 27,0% 48,0% 19,2% 5,9% 5,3% 51,2% 48,8% 7,9%

http://www.val.se