Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Västerled 8 Minneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 8 Minneberg 940 12,7% 36,1% 20,2% 31,1% 3,1% 44,6% 55,4% 3,8%  
Summa 940 12,7% 36,1% 20,2% 31,1% 3,1% 44,6% 55,4% 3,8%

http://www.val.se