Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Västerled 12 Nockeby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 12 Nockeby S 1240 14,3% 36,3% 31,2% 18,2% 10,4% 49,7% 50,3% 3,4%  
Summa 1240 14,3% 36,3% 31,2% 18,2% 10,4% 49,7% 50,3% 3,4%

http://www.val.se