Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Västerled 16 Ålsten N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 16 Ålsten N 1162 12,8% 44,5% 25,3% 17,4% 8,2% 47,6% 52,4% 3,6%  
Summa 1162 12,8% 44,5% 25,3% 17,4% 8,2% 47,6% 52,4% 3,6%

http://www.val.se