Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Enskede 1 Årsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 1 Årsta V 1651 19,0% 47,2% 17,7% 16,1% 5,0% 46,5% 53,5% 5,9%  
Summa 1651 19,0% 47,2% 17,7% 16,1% 5,0% 46,5% 53,5% 5,9%

http://www.val.se