Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Enskede 7 Årsta C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 7 Årsta C 1229 22,9% 46,1% 18,1% 13,0% 2,8% 48,3% 51,7% 6,1%  
Summa 1229 22,9% 46,1% 18,1% 13,0% 2,8% 48,3% 51,7% 6,1%

http://www.val.se