Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Enskede 9 Skanskvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 9 Skanskvarn 1951 17,3% 46,0% 19,3% 17,4% 3,7% 45,7% 54,3% 5,1%  
Summa 1951 17,3% 46,0% 19,3% 17,4% 3,7% 45,7% 54,3% 5,1%

http://www.val.se