Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Enskede 21 Dalens sjukhus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 21 Dalens sjukhus 1534 26,6% 44,6% 18,6% 10,2% 9,6% 44,3% 55,7% 10,3%  
Summa 1534 26,6% 44,6% 18,6% 10,2% 9,6% 44,3% 55,7% 10,3%

http://www.val.se