Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö 1409 22,6% 47,7% 16,7% 13,0% 2,3% 47,5% 52,5% 7,5%  
Summa 1409 22,6% 47,7% 16,7% 13,0% 2,3% 47,5% 52,5% 7,5%

http://www.val.se