Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hägersten 24 Hägersten N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 24 Hägersten N 1424 17,0% 33,4% 25,3% 24,4% 6,9% 47,3% 52,7% 6,2%  
Summa 1424 17,0% 33,4% 25,3% 24,4% 6,9% 47,3% 52,7% 6,2%

http://www.val.se