Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hägersten 29 Liljeholmen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 29 Liljeholmen S 840 18,7% 56,7% 18,2% 6,4% 3,0% 51,9% 48,1% 5,2%  
Summa 840 18,7% 56,7% 18,2% 6,4% 3,0% 51,9% 48,1% 5,2%

http://www.val.se