Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hägersten 34 Klubbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 34 Klubbacken 999 23,5% 35,7% 21,5% 19,2% 3,8% 47,7% 52,3% 7,9%  
Summa 999 23,5% 35,7% 21,5% 19,2% 3,8% 47,7% 52,3% 7,9%

http://www.val.se