Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Skärholmen 12 Vårberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 12 Vårberg S 1332 19,1% 34,5% 27,2% 19,3% 8,4% 48,6% 51,4% 10,1%  
Summa 1332 19,1% 34,5% 27,2% 19,3% 8,4% 48,6% 51,4% 10,1%

http://www.val.se