Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Eknäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eknäs 1314 15,0% 46,4% 22,9% 15,7% 6,2% 49,5% 50,5% 6,1%  
Summa 1314 15,0% 46,4% 22,9% 15,7% 6,2% 49,5% 50,5% 6,1%

http://www.val.se