Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Hasseludden, Kummelnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hasseludden, Kummelnäs 1683 13,1% 51,3% 24,6% 11,1% 7,4% 51,4% 48,6% 5,1%  
Summa 1683 13,1% 51,3% 24,6% 11,1% 7,4% 51,4% 48,6% 5,1%

http://www.val.se