Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Lilla Alby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Alby 1 1285 24,8% 40,7% 21,4% 13,1% 5,2% 51,3% 48,7% 7,2%  
Summa 1285 24,8% 40,7% 21,4% 13,1% 5,2% 51,3% 48,7% 7,2%

http://www.val.se