Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Lilla Alby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Alby 2 1447 18,2% 35,5% 23,6% 22,7% 3,9% 49,5% 50,5% 5,4%  
Summa 1447 18,2% 35,5% 23,6% 22,7% 3,9% 49,5% 50,5% 5,4%

http://www.val.se